ČLENSKÉ POPLATKY

FEARLESS CENNÍK

 

ČLENSKÉ-POPLATKY-NA-ROK-2019_2020

 

 

Číslo účtu TK FEARLESS POPRAD

SK 6809000000005046906257

Prosíme rodičov/zákonných zástupcov aby do poznámky uvádzali meno a priezvisko tanečníka, za ktorého uhrádzajú členský poplatok.

Ďakujeme

Don't be shellfish...Share on FacebookShare on TumblrShare on RedditPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponDigg thisEmail this to someone